PP De Kempen Logo

Voorkomen is beter dan bestrijden

Plaagdieren kunnen veel schade en overlast veroorzaken. Zij kunnen tot grote last zijn voor u en uw omgeving. Vaak is het ongedierte hardnekkig en lastig zelf te verwijderen. Het uitroeien vergt daarom kennis en kunde en is daarom een vak apart. Plaagdier Preventie De Kempen is gespecialiseerd  in de bestrijding van diverse soorten ongedierte. Of u nu last heeft van ratten, muizen, mollen, wespen, houtworm, vliegen, vogels of andere plaagdieren; wij zoeken (samen met u) naar een passende oplossing. Neem contact op voor meer informatie.

Bestrijden met succes

Wil je plaagdieren succesvol bestrijden dan moet je je eerst verplaatsen in hun gewoontes. Door jarenlange ervaring op mijn eigen agrarisch bedrijf heb ik de leefwijze en gewoontes van plaagdieren duidelijk kunnen bestuderen. Als je dat weet, pas dan kun je het ongedierte bestrijden en beheersen.

Onze diensten

Voor bedrijven maar ook voor particulieren, is het belangrijk om overlast van plaagdieren te voorkomen. Door een totale aanpak van ongedierte zoals; muizen, ratten, wespen, mollen, zilvervisjes enzovoort, voorkomt u  problemen. Plaagdier Preventie De Kempen biedt u een compleet dienstenpakket van advies, inspectie, preventie en bestrijding aan, waarbij voorkomen ons uitgangspunt is.

Krijgt u desondanks alsnog bezoek van plaagdieren, dan zorgen wij voor een efficiënte en effectieve bestrijding.

Gecertificeerd ongedierte bestrijder

Door het volgen van gedegen opleidingen en cursussen ben ik gecertificeerd ongediertebestrijder en kan ik in Nederland mijn vak uitoefenen.
Daarbij gaat mijn aandacht in eerste instantie uit naar bestrijding van het plaagdier maar meteen daarna ook naar wering en preventie.

Met een door ons opgesteld preventieplan, voldoet u aan de eisen van diverse kwaliteitssystemen.
Daarnaast kunt u met het preventieplan ook veel geld besparen voor het bestrijden van plaagdieren en het herstellen van toegebrachte schade aan bijvoorbeeld bekabeling of papierarchieven.

Onze motivatie

Ons werk is onze passie, onze grootste drijfveer. Het is de reden dat we elke dag weer doen wat we doen. Ons werk daagt ons met elk nieuw project uit beter te worden en meer te bereiken.

Met deze motivatie komen wij van Plaagdier Preventie De Kempen u graag van al uw ongewenste ongedierte af helpen.

De Steenmarter

Auto-eigenaren worden soms geconfronteerd met onaangename verrassingen als ze ontdekken dat steenmarters hun weg hebben gevonden naar de motorruimte van hun voertuigen. Hier kunnen de marters kabels, slangen en isolatiemateriaal beschadigen door erop te kauwen. Deze onbedoelde “knabbelactiviteit” kan leiden tot storingen in de elektrische systemen van het voertuig, met potentiële veiligheidsrisico’s en hoge reparatiekosten tot gevolg.

Ook huiseigenaren zijn niet immuun voor de schade die steenmarters kunnen veroorzaken. Deze speelse dieren kunnen hun weg vinden naar zolders en andere afgelegen plekken in huizen, waar ze isolatie en bekabeling kunnen vernietigen. De geluiden die ze maken en de onaangename geur van hun uitwerpselen kunnen bovendien de woongelegenheid verstoren en ongemak veroorzaken voor de bewoners.

Om deze problemen te voorkomen, kunnen verschillende preventieve maatregelen worden genomen. Het installeren van speciale beschermingsmiddelen, zoals gaas of roosters, kan voorkomen dat steenmarters toegang krijgen tot motorruimtes en zolders. Daarnaast kan het aanbrengen van geurstoffen die onaantrekkelijk zijn voor marters helpen om ze op afstand te houden. Het is echter belangrijk om te onthouden dat steenmarters beschermde diersoorten zijn in veel gebieden, dus het is essentieel om humane oplossingen te gebruiken die geen schade toebrengen aan deze dieren.

Kortom, terwijl steenmarters schattige en intrigerende wezens zijn, is het cruciaal om bewust te zijn van de mogelijke schade die ze aan auto’s en huizen kunnen toebrengen. Met een combinatie van voorzorgsmaatregelen en respect voor het milieu kunnen we effectieve oplossingen vinden om samen te leven met deze wilde buren.

Waarmee kan ik u helpen?

Beleidsverklaring veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu

PP de Kempen is een professioneel bedrijf op het gebied van beheersing en bestrijding van diverse soorten ongedierte. Plaagdier Preventie de Kempen verklaart dat zij:

  1. Zal werken conform de IPM knaagdierbeheersing in het bijzonder voor ratten en muizenpopulaties.
  2. De heersende wet- en regelgeving zal naleven.
  3. De meest recente certificering zal volgen.
  4. Ten alle tijden zal zorgen voor een veilige en gezonde werkplek
  5. Op een veilige en verantwoorde wijze zal omgaan met de gezondheid van derden en het milieu en hierin een actieve bijdrage zal leveren.
  6. Misbruik ven biociden zal voorkomen.
  7. Onnodige schade aan het milieu zal voorkomen, onder meer door het stelselmatig toepassen van IPM.
  8. Dat de verwijdering van (restanten van) biociden, lege verpakkingen, TL buizen, baterijen en ander klein gevaarlijk afval (KGA) op verantwoordelijke en wettige wijze zal plaatsvinden.
  9. Het personeel van PP de Kempen heeft een examen IPM knaagdierbeheersing behaald en zal ook werken volgens deze regels.